Z terminem BHP spotykamy się w pracy bardzo często, skrót ten oznacza “bezpieczeństwo i higiena pracy” i dotyczy zbioru zasad i przepisów odnoszących się do bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest to również dziedzina, która zajmuje się określaniem odpowiednich warunków pracy. Wlicza się w to ochronę życia i zdrowia pracownika oraz zadbanie o należyte warunki w miejscu pracy. Z BHP związane są również pojęcia medycyny pracy, psychologii pracy oraz technicznego bezpieczeństwa.
Na rynku szkoleniowym są firmy przeprowadzające między innymi szkolenia BHP – przeprowadzanie tego typu szkoleń pozwala na ponoszenie niskich kosztów zróżnicowanej stawki ubezpieczeniowej, w związku ze znajomością przez pracowników zasad BHP i ich przestrzeganiem unikniemy wypłaty odszkodowań pracownikom lub ich rodzinom, pracownicy będą czuć się komfortowo w miejscu pracy dzięki poczuciu bezpieczeństwa co zwiększy ich przywiązanie do firmy.

3236022110_dfcf530181_o

Co więcej dzięki szkoleniom wstępnym i szkoleniom okresowym BHP – będziemy mieli pozytywne stosunki z organami państwowego nadzoru i kontroli nad warunkami pracy. Jeśli chodzi o BHP szkolenia są niezwykle ważnym elementem wprowadzania bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu pracy. Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób na zaznajomienie z nimi pracowników i sprawdzenie czy są gotowi pod tym względem na rozpoczęcie pracy na danym stanowisku. Ofertę szkolenia BHP dla firm łatwo znaleźć w jednym z największych mediów naszych czasów-internecie.

Bardzo ważnym i przydatnym w krytycznych momentach jest kurs pierwsza pomoc – znajomość odpowiedniej reakcji w razie zagrożenia zdrowia lub życia drugiego człowieka jest nieoceniona i mówiąc wprost może drugiej osobie je uratować. Często mogą to być sytuacje związane z niegroźnymi chorobami bądź urazami, kiedy indziej sytuacja może być naprawdę poważna i znajomość pierwszej pomocy przez uczestników zdarzenia może decydować o zdrowiu czy nawet życiu lub śmierci poszkodowanego. Podstawowym elementem takiego kursu są ćwiczenia praktyczne.

Symulacje ratownicze pozwolą na przyswojenie odpowiedniej reakcji – tak by automatycznie zareagować w sytuacji zagrożenia. W trakcie szkolenia uczestnicy mają również okazję zobaczyć jak wyglądają poszczególne urazy i jak w takich wypadkach pomóc poszkodowanemu. Kursy pierwszej pomocy są coraz powszechniejsze w różnego rodzaju firmach oraz instytucjach publicznych.

5352619933_3cb50c268b_o

Obydwa zagadnienia są ze sobą ściśle powiązane – gdy któryś z pracowników nie przestrzega zasad BHP w zakładzie pracy może dojść do wypadku. Gdy nieszczęście już się wydarzy odpowiednio przeszkolony pracownik musi udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu i zapewnić optymalne warunki i bezpieczeństwo do czasu przybycia służb ratunkowych.

Wiele firm oferujących szkolenia BHP – oferuje jednocześnie szkolenia PPOŻ i kursy pierwszej pomocy. Korzystając z usług jednej firmy szkoleniowej mamy szansę na otrzymanie zniżki lub różnego rodzaju korzyści. Obydwa rodzaje szkoleń omawianych w tekście są nie tylko potrzebne, ale i konieczne.

 

źródło: warszawabhpcenter.pl

VN:F [1.9.22_1171]
Oceny: 0.0/10 (0 głosów )
VN:F [1.9.22_1171]
Oceń: 0 (z 0 głosów)