Ranking jest to „klasyfikacja w kolejności wartości liczbowych, przyporządkowanych według określonych kryteriów”. W internecie obecnie dostępnych jest wiele różnego rodzaju rankingów lokat bankowych.

Kto się zajmuje tworzeniem rankingów lokat?

lokaty bankowe - oprocentowanieZadanie to jest niewątpliwie skomplikowane i czasochłonne. Przy szybko zmieniającym się rynku, koniecznie trzeba działać dynamicznie. W tym celu, zadanie to powierza się specjalistom, którzy posiadają odpowiednią wiedzę i umiejętności w tym zakresie. Są to ekonomiści, którzy porządkują lokaty kierując się tzw. horyzontami czasowymi. Wśród nich wyróżnić można lokaty krótkoterminowe, które trwają od 1 do 2 miesięcy. Innym horyzontem są lokaty kwartalne zakładanych na okres od 3 do 5 miesięcy. Jeszcze inny ranking dotyczy lokat średnioterminowych, które trwają zwyczajowo od 6 do 11 miesięcy oraz lokat długoterminowych, których czas trwania wynosi od 1 roku do 2 lat. Wybierając któryś z omówionych powyżej horyzontów, automatycznie przechodzimy do witryny, gdzie lokaty uszeregowane są kolejno od najwyższej stopy procentowej po najniższą.

A jak to się robi?

Na to pytanie nie da się udzielić jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ w tym przypadku bierze się pod uwagę wiele aspektów, które charakteryzują się wieloma zmiennymi. Niestety, nie jest to podobne do przepisu na naleśniki. Specjaliści opracowują poniekąd mapę taktyczną. Od jednego parametru zależeć mogą dalsze losy danych. Na pewno niejednokrotnie odniosłeś wrażenie, że internetowe rankingi są naciągane i gdzieś w nich ukryty jest haczyk. Należy wówczas zastanowić się i zwrócić uwagę na to jakimi metodami posługiwali się twórcy danej klasyfikacji. Najczęściej w pierwszej kolejności uwzględniane są tradycyjne lokaty terminowe oraz lokaty progresywne (dynamiczne). Ponadto, większość z nich na ogół bierze pod uwagę tylko te lokaty, które charakteryzują się stałym oprocentowaniem. W takim przypadku, klient może samodzielnie z góry obliczyć ile zarobi na danej lokacie. Warto zauważyć, iż internetowe klasyfikacje uwzględniają głównie proste i przejrzyste oferty lokat bankowych poprzez zrezygnowanie z produktów strukturyzowanych.

Korzyści płynące z rankingów lokat

Ogromną korzyścią rankingów internetowych jest fakt, że udostępniają one tylko te oferty banków (komercyjnych i spółdzielczych), które objęte zostały gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Poza tym, klasyfikowanie lokat bankowych w zależności od określonego horyzontu czasowego umożliwia indywidualne dopasowane swojego planu oszczędzania do konkretnej oferty. Zwrócić należy jednak uwagę, że niezależnie od wybranego horyzontu czasowego, ranking lokat dostępna na oprocentowanieofert.pl na ogół uwzględnia tylko i wyłącznie najlepszą ofertę lokat z jednego banku. Zawarte w tabeli oprocentowanie stanowi tzw. oprocentowanie efektywne, czyli kapitalizacja odsetek ujęta została w stosunku rocznym.

Aktualizacja internetowych rankingów lokat

Wartościowe i szanujące się portale internetowe dbają aby zawarte tam informacje były możliwie najbardziej aktualne. Wiele z nich reaguje na każdą zmianę finansową rynku, inne nieco rzadziej w określonych odstępach czasu, a jeszcze inne stworzą ranking jednorazowo i na tym zupełny koniec pracy… Warto zatem obserwować jak często pojawiają się aktualizację na danym portalu.

VN:F [1.9.22_1171]
Oceny: 0.0/10 (0 głosów )
VN:F [1.9.22_1171]
Oceń: 0 (z 0 głosów)