content top

Wykresy – pomoc dla inwestorów

Wykresy – pomoc dla inwestorów

Wykresy wydają się być niezwykle pomocne zarówno w czytelnym zaprezentowaniu danych statystycznych, jak i w próbie ich zrozumienia oraz próbie odnalezienia jakichkolwiek występujących w danych zależności. Nietrudno więc zrozumieć, iż narzędzie, jakim są wykresy, jest chętnie wykorzystywane przez wszelkiego rodzaju analityków, także tych, których obszarem zainteresowania jest giełda Forex. Warto jednak zauważyć, iż narzędzie to stosowane...

Więcej

Wykresy to podstawa

Wykresy to podstawa

Sytuacja na rynku Forex zmienia się bardzo dynamicznie, kursy walut wahają się z minuty na minutę. Nie należy zapominać, iż dla uczestników tego rynku niezwykle ważne jest występowanie tendencji kursu, niezależnie od tego czy jest to kurs spadkowy, czy wzrostowy. W sytuacji, w której wielkość ta zmienia się bardzo szybko, uczestnicy rynku mają do dyspozycji dane złożone z setek liczb. Nietrudno jednak domyślić się, iż analiza danych...

Więcej

Podłoże rynku Forex

Podłoże rynku Forex

Giełda Forex jest obecnie bardzo popularnym rynkiem finansowym. Jest jednocześnie rynkiem, gdzie codziennie dokonuje się wielomilionowych operacji, wielu inwestorów pomnaża swoje majątki, część z nich natomiast ponosi straty, a nawet bankrutuje. Transakcje walutowe nie zawsze były jednak tak swobodne jak obecnie. Warto zatem bliżej przyjrzeć się historii operacji finansowych związanych z handlem walutami, a także związanej z nią historii...

Więcej

Analiza danych na Forexie

Analiza danych na Forexie

Z punktu widzenia inwestora, dokonującego operacji na rynku Forex, niewątpliwie bardzo ważnym elementem działalności wydaje się być analiza wykresów. Pozwalają one bowiem na czytelne i łatwe w interpretacji zaprezentowanie zgromadzonych danych. Dzięki temu ułatwiają one pracę inwestorom oraz analitykom. Pozwalają one bowiem na podejmowanie prób odnalezienia występujących na rynku trendów. Trendy te mogą mieć bardzo istotne znaczenie z...

Więcej
content top