Wybór przyszłego zajęcia nie jest prostą decyzją. Dla wielu młodych ludzi priorytetem są zarobki oraz pewność, że po ukończeniu studiów i praktyki, będą oni mogli wykonywać pracę w wyuczonym przez siebie zawodzie. Jednym z takich zajęć jest praca jako notariusz. Zajmuje się on sporządzaniem i uwierzytelnianiem dokumentów na prośbę petentów odwiedzających jego biuro. Może on zatrudnić się w wybranej kancelarii notarialnej lub zacząć prowadzić własną działalność – ta druga opcja jest najczęściej bardziej opłacalna pod względem finansowym.

Wymagania stawiane notariuszowi

Zdobycie uprawnień do wykonywania pracy jako notariusz jest długą i dość mozolną drogą. Na samym początku należy przejść studia prawnicze. Następnie należy złożyć wniosek o aplikację notarialną. Miejscem jej odbycia jest kancelaria prawna, a także sąd. W czasie całej aplikacji, przyszły notariusz delegowany jest do spraw związanych z prawem cywilnym oraz ze sprawami dotyczącymi ksiąg wieczystych. Po ukończeniu aplikacji, kandydat przystępuje do egzaminu. Pozytywne przejście tego etapu umożliwia odbycie praktyki jako asesor w sądzie. Ostatnim etapem jest uzyskanie nominacji notariusza, która udzielana jest przez Ministra Sprawiedliwości. Od tego momentu, pełnoprawny notariusz może rozpocząć prowadzenie własnej działalności lub zacząć pracę na etacie w jednej z dotychczas istniejących kancelarii notarialnych.

Oprócz uzyskania odpowiednich kwalifikacji, przyszły notariusz powinien wykazywać posiadać określone cechy charakteru oraz umiejętności miękkie. Jako że jest to praca, która wymaga stałego kontaktu z ludźmi, notariusz powinien mieć odpowiednie podejście do swoich petentów oraz pamiętać, że wykonuje zawód zaufania publicznego. Musi wzbudzać zaufanie oraz działać w sposób profesjonalny. W prawie dokonywane są częste zmiany, dlatego w tym zawodzie niezbędne jest branie udziału w:

  • konferencjach
  • szkoleniach
  • seminariach
  • zjazdach

które pomagają zaktualizować poziom wiedzy. Podczas sporządzania papierów i dokumentów, notariusz musi wykazać maksymalną skrupulatność, aby nie dopuścić do wystąpienia błędu.

Zalety pracy w zawodzie

Do najważniejszych plusów w tym zawodzie należą dobre zarobki oraz prestiż jakim notariusz cieszy się w społeczeństwie. Przedstawiciel tego zawodu posiada dużo swobody w wykonywaniu swoich obowiązków, jako że jego praca nie jest stale kontrolowana przez przełożonych. Notariusz sam ustala którymi sprawami chce się zająć, co również przekłada się na uzyskiwane przez niego zarobki.

6938878598_0f2aed6f09_k

Pensja notariusza

Pensja jaką otrzymuje notariusz jest bardzo atrakcyjna, gdyż znacznie przewyższa średnią krajową. Zarobki w tym zawodzie determinuje prestiż danej kancelarii, miejsce wykonywania pracy, a także ilość osób zainteresowanych usługami jakie oferuje dana kancelaria notarialna. Na większe pensje mogą liczyć notariuszowie oferujący swoje usługi na terenie dużych miast, takich jak Warszawa, Poznań, Kraków czy Katowice. Statystyczne zarobki w tym zawodzie plasują się w przedziale pomiędzy 4 a 8 tysiącami złotych brutto.

 

VN:F [1.9.22_1171]
Oceny: 0.0/10 (0 głosów )
VN:F [1.9.22_1171]
Oceń: 0 (z 0 głosów)